D.C. Stoddert CLUB LOGIN

NCSL Spring 2020 Club Teams
Boys
BU11 Division 6 NB09100 DCST White Metros
BU12 Division 4 NB0806 DCST White Metros
BU13 Division 4 NB0703 DCST White Metros
BU14 Division 5 NB0608 DCST White Metros
NCSL Fall 2019 Club Teams
Boys
BU11 Division S NB09100 DCST White Metros
BU12 Division 4 NB0806 DCST White Metros
BU13 Division 4 NB0703 DCST White Metros
BU14 Division 4 NB0608 DCST White Metros
NCSL Spring 2019 Club Teams
Boys
BU11 Division 5 NB0806 DCST White Metros
BU12 Division 6 NB0703 DCST White Metros
BU13 Division 4 NB0608 DCST White Metros
BU14 Division 2 NB0508 DCST White Metros
Girls
GU13 Division 3 NG0604 DCST White Metros
GU14 Division 3 NG0505 DCST White Metros
Club Field Directions
Club Contact Information
NCSL Club Rep Jennifer Gootman jgootman@Stoddert.com
(C) 202-338-1910
No Title Kate Murphy kate@stoddert.com
(H) 202-338-1910
(C) 703-579-7584
Field Coordinator Keith Lenert klenert@mdsoccerplex.org
CASRA Office Manager Robin Miller casramanager@gmail.com