B|2nd - LCrouch/Maury - Adam Berhanu (2021)

Team Uniform
2nd Grade Boys
. B|2nd - DMacArthur - Jorge Valverde
. B|2nd - GMason - Jake Hess
. B|2nd - CBarrett - Chris Owens
. B|2nd - LCrouch/Maury - Adam Berhanu
. B|2nd - MVernon - Shannon Hebert
. B|2nd - LCrouch - Guillermo Mendoza
. B|2nd - MVernon - Nicolas Lecoq/Andrew S
. B|2nd - Polk/STucker - Julie Orlando
. B|2nd - West End - Darwin Hernandez
. B|2nd - GMason - Geoff Goode/Shawn OBrie

B|2nd - LCrouch/Maury - Adam Berhanu Schedule MR: Match Report

GAME# Date Time Home MR Away Location
April 2021
502 Sat Apr 10 8:30 am B|2nd - LCrouch/Maury - Adam Berhanu vs B|2nd - MVernon - Shannon Hebert Limerick Field Limerick 2
505 Sat Apr 17 8:30 am B|2nd - LCrouch/Maury - Adam Berhanu vs B|2nd - LCrouch - Guillermo Mendoza Limerick Field Limerick 1
513 Sat Apr 24 9:30 am B|2nd - West End - Darwin Hernandez vs B|2nd - LCrouch/Maury - Adam Berhanu Limerick Field Limerick 1
May 2021
517 Sat May 1 8:30 am B|2nd - DMacArthur - Jorge Valverde vs B|2nd - LCrouch/Maury - Adam Berhanu Limerick Field Limerick 3
520 Sat May 8 8:30 am B|2nd - GMason - Jake Hess vs B|2nd - LCrouch/Maury - Adam Berhanu Limerick Field Limerick 1
525 Sat May 15 9:30 am B|2nd - LCrouch/Maury - Adam Berhanu vs B|2nd - CBarrett - Chris Owens Limerick Field Limerick 3
533 Sat May 22 9:30 am B|2nd - LCrouch/Maury - Adam Berhanu vs B|2nd - MVernon - Nicolas Lecoq/Andrew S Limerick Field Limerick 3
June 2021
537 Sat Jun 5 9:45 am B|2nd - LCrouch/Maury - Adam Berhanu vs B|2nd - GMason - Jake Hess G.W. MS - Furthest from School Field 6
- has been rescheduled in last seven days, - has been rescheduled since Mar 31  (current as of 6/2/2021 9:17 am)